Fwd: ÚLTIM DIA!!! Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents convocatòria DESEMBRE


Benvolguts/des,

la Federació d'Ensenyament USOC us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

L'edició de desembre inclou catorze cursos, que són els següents:

- Curs online de Metodologia AICLE/CLIL (curs de 90 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil lingüístic) del 01/12/2020 al 18/04/2021

- Curs online d'Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 04/04/2021

- Curso online de preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 01/12/2020 al 21/03/2021

- Curso online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 01/12/2020 al 21/03/2021

- Curs online de Competència digital docent (curs de 90 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil de Competència digital) del 01/12/2020 al 18/04/2021

- Curs online de Gamificació aplicada a l'educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Curs online de Diversitat a l'aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil d'Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Curs online d'Educació emocional a l'aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil d'Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Coaching per a docents (curs de 50 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2 ECTS) del 01/12/2020 al 21/03/2021

- Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil de Mètodes) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Educació afectiva i sexual a l'aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Google for Education 1 (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021


- Google for Education 2 (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. També apareixen el telèfon d'informació: 931597294 i el formulari https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc

També podeu visitar l'apartat Formació de la nostra web: www.feusoc.cat 

Recordeu que tots els cursos començaran l'1 de desembrebre i la data límit d'inscripció finalitzarà 48 hores abans.

Cordialment

___________________________________________ Federació d'Ensenyament U.S.O.C. c/ Sant Rafael, 38-42, 08001-Barcelona Tel.: 93.329.81.11 Fax: 93.329.40.68 www.feusoc.cat twitter: @EnsenyamentUSOC facebook: Feusoc      

Aquest missatge va dirigit, de manera exclusiva, al seu destinatari i pot contenir informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació no està permesa per llei. En cas d'haver rebut aquest missatge per error, li preguem que de forma immediata, ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic enviat a la nostra atenció i procedeixi a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt a aquest.  

Així mateix, li comuniquem que la distribució, còpia o utilització d'aquest missatge, o de qualsevol document adjunt a aquest, qualsevol que fos la seva finalitat, estan prohibides per la llei.

En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: usoc@usoc.cat o bé a la següent adreça: C / Sant Rafael 38-42, CP08001, Barcelona (Barcelona).

Comentaris