Fwd: SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ (SAAC)CURS D'AUTISME I DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ
 
 

 
 
 
PRESENTACIÓ
 
El nombre d'infants que tenen signes d'alerta de TEA i amb dificultats de comunicació cada vegada és més gran i l'evidència demostra que requereixen una intervenció especialitzada al més aviat possible a tots els entorns.
 
Un dels principis fonamentals d'intervenció és dotar les persones d'habilitats de comunicació, no només com un dret sinó també com a estratègia fonamental per a la prevenció de dificultats i problemes de conducta.
 
D'aquesta manera ens trobem en la situació d'implementar un Sistema Augmentatiu i Alternatiu de Comunicació, SAAC, en nens i nenes que no han desenvolupat encara llenguatge oral i que poden tenir les habilitats comunicatives retardades.
 
Des de l'ús de signes manuals (llengua de signes i comunicació bimodal en les seves diferents variants), suports gestuals (gestos de suport i paraula complementada) o sistemes gràfics (pictogrames, ideogrames i llenguatge escrit), en qualsevol d'ells ens sorgeixen un conjunt de preguntes:
 
Què, Quin i Per què?, Quan i Com l'ensenyo?
 
Tenint clar que els SAAC han de servir per a facilitar i desenvolupar la comunicació i la interacció social, abordarem cada una de les qüestions i etapes per a posar-los en marxa.
 
A través de tècniques, vídeos, casos i materials aprendrem estratègies pràctiques per a donar resposta a les necessitats comunicatives i socials dels infants amb TEA i dificultats de la comunicació, responent al Què faig? Per on començo? Què ha de fer la família? Què ha de fer l'escola?
 
 
CONTINGUTS
  
POSEM-NOS A TREBALLAR: La comunicació com a dret.
 
 • Evidència en l'ús de SAAC.
 • Tipus de SAAC.
 • Escollint el SAAC més adequat.
 
I AIXÒ… COM S'ENSENYA?
 
 • Fases, etapes, funcions dels diferents SAAC.
 • Posant en marxa comunicació total.
 • Posant en marxa sistemes basats en imatges.
 
SOM-HI TOTS: Desenvolupament en la comunicació
 
 • Avançant en comunicació total i sistemes basats en imatges (PECS).
 • Estratègies per a la generalització i ús a la família i escola.
 • Activitats i materials: implicant a tothom.
 
   
A QUI VA DIRIGIT 
  
 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l'àmbit escolar.
 • Professionals socio-sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA i amb dificultats de comunicació..
 
Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual de la ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació d'interès.
 
Aquest curs s'impartirà en espanyol.
 
 
LA PONENT
 
Rocío  García
 
Llicenciada psicologia clínica i de la salut: USAL. Màster en neuropsicologia i educació. Especialista en diagnosi, atenció primerenca, comunicació, conducta i neuropsicologia infantil en context natural.
 
       
ON, QUAN I QUANT
 
Dies
 
Dissabte 18 de desembre de 2021 (de 16 a 20 hores)
 
Diumenge 19 de desembre de 2021 (de 16 a 20 hores)
 
 
Lloc
 
Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)
 
Per a més informació abans i durant la jornada et podràs dirigir al correu info@educatiocat.com
 
 
Preu net
 
70 € 
  
  
 
 
MÉS INFORMACIÓ
 
 
Els nostres cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació
i es poden bonificar per la Fundae fent la gestió des dels centres
 
 
INSCRIPCIONS
 
 
 
ENSENYAMENT MULTINIVELL EN EL DISSENY UNIVERSAL PER A L'APRENENTATGE (DUA)
(Antonio Márquez)
 
 
Curs online en directe
22 i 23 de gener de 2022
 
ALTERACIONS DE CONDUCTA I EL SUPORT CONDUCTUAL POSITIU EN EL TEA
(Rosa Álvarez)
 
Curs online en directe
29 i 30 de gener de 2022

 
 
 
Se ha enviado este correo a e3006691@xtec.cat
Has recibido este correo porqué estás suscrito a Educatio
Ayúdanos a llegar a tu zafata de entrada y no a la zafata de SPAM
introduciendo esta dirección en tus contactos: info@educatiocat.com
 
 
SendinBlue
 
 
© 2021 Educatio
 

Comentaris