Fwd: ÚLTIMS DIES!!! Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents convocatòria ABRILBenvolguts/des,

La Federació d'Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

Recordeu que tots els cursos començaran el 5 d'abril i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 05/04/2022 al 12/06/2022

 - Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 05/04/2022 al 12/06/2022

- Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/04/2022 al 28/07/2022

- Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 05/04/2022 al 10/07/2022

- Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 05/04/2022 al 10/07/2022

- Competència digital docent: Comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Competència digital) del 05/04/2022 al 12/06/2022

- Competència digital docent: Disseny d'activitats en entorns digitals (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Competència digital) del 05/04/2022 al 12/06/2022

- Gamificació aplicada a l'educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/04/2022 al 12/06/2022

- Diversitat a l'aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d'Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 05/04/2022 al 12/06/2022

- Educació emocional a l'aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d'Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 05/04/2022 al 12/06/2022

- Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 05/04/2022 al 12/06/2022

- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/04/2022 al 12/06/2022

- Educació afectiva i sexual a l'aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/04/2022 al 12/06/2022

Cordialment

___________________________________________  Federació d'Ensenyament U.S.O.C.  c/ Sant Rafael, 38-42, 08001-Barcelona  Tel.: 93.329.81.11 Fax: 93.329.40.68  www.feusoc.cat  twitter: @EnsenyamentUSOC  facebook: Feusoc       

Aquest missatge va dirigit, de manera exclusiva, al seu destinatari i pot contenir informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació no està permesa per llei. En cas d'haver rebut aquest missatge per error, li preguem que de forma immediata, ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic enviat a la nostra atenció i procedeixi a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt a aquest.  

Així mateix, li comuniquem que la distribució, còpia o utilització d'aquest missatge, o de qualsevol document adjunt a aquest, qualsevol que fos la seva finalitat, estan prohibides per la llei.

En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: usoc@usoc.cat o bé a la següent adreça: C / Sant Rafael 38-42, CP08001, Barcelona (Barcelona).

-

Comentaris