Fwd: Màster en desenvolupament, cooperació i acció humanitària. T'interessa!
Si no puedes ver correctamente este e-mail pulsa aquí.

TwitterLinkedInInstagramFacebookBloggerYouTubeTik Tok

En un moment de grans transformacions globals, el màster capacita l'alumnat per a tenir un domini dels nous paradigmes en desenvolupament, cooperació internacional i acció humanitària, i dota d'eines i coneixements per abordar reptes com ara les migracions, la gestió de la diversitat cultural, les minories, la gestió de projectes i les noves tecnologies.

També t'ofereix experiència en entitats nacionals i internacionals del sector -mitjançant un període de pràctiques-, que brinden als alumnes experiència real en el món de la cooperació.

  • Analitzar les causes i les conseqüències dels principals problemes globals en l'actual context de globalització, especialment les noves dinàmiques de pobresa i les desigualtats, la crisi ecològica i els reptes mediambientals, així com els desafiaments en relació amb la pau, la seguretat i els drets humans, i els reptes vinculats a les societats multiculturals i les migracions.
  • Servir-se de l'anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals d'Amèrica Llatina, el Magrib, l'Orient Mitjà, l'Àfrica subsahariana i l'Àsia a partir de casos pràctics.
  • Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament com ara la cooperació no governamental i el paper de les ONGD en el context de crisi; els organismes internacionals com les Nacions Unides i la Unió Europea, així com les seves agendes vinculades a la reducció de la pobresa i les desigualtats; els nous actors i dinàmiques en la cooperació al desenvolupament, com ho són la cooperació descentralitzada i la cooperació sud-sud i triangular; i el paper de les xarxes internacionals de solidaritat i els moviments socials globals amb la seva agenda de justícia social.
  • Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d'eines com ara l'enfocament del marc lògic o la teoria del canvi.
  • Realitzar una aproximació a les noves tecnologies com a instrument per al canvi social i poder analitzar des de les dificultats d'accés a les noves tecnologies i la incidència que tenen en el desenvolupament, fins a l'impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.
  • Realitzar una introducció als mètodes de recerca especialment vinculats als estudis de desenvolupament i afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions que permetin complementar l'anàlisi teòrica. 

PRÒXIMA SESSIÓ INFORMATIVA

Si tens cap pregunta, contacta amb nosaltres i t'orientarem en allò que et calgui.

INFORMACIÓ PER A ENTITATS

Us podem ajudar a gestionar el vostre crèdit per a entitats de la Fundació Estatal de Formació per a l'Ocupació (FUNDAE), anterior Fundació Tripartita. 

Us informarem sobre els plans d'estudi, metodologia, sortides professionals, pràctiques, convenis amb altres entitats i beques i ajudes. 

ORIENTACIÓ AL FUTUR ALUMNE

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Santaló, 37 08021 Barcelona

Tel. 93 415 25 51 | WhatsApp 626 051 596
infofacultat@peretarres.orgwww.peretarres.url.edu

PUBLICITAT
El Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili a Barcelona, c/ Numància, 149 - 151, i el Delegat de Protecció de Dades és el Departament Jurídic de la Fundació. La base jurídica del tractament de dades és la relació jurídica que manté amb el responsable del tractament i el consentiment que vau atorgar en el seu moment. Les dades es faran servir amb la finalitat de prestar els serveis que ens demaneu i per enviar-vos informació de les nostres activitats. Els destinataris de la informació són els treballadors degudament autoritzats per la direcció i l'administració pública en l'àmbit de les seves competències. Les vostres dades es conservaran mentre no ens comuniqueu el contrari. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i de no estar sotmès a decisions individuals automatitzades clicant aquí, dirigint-vos per escrit a l'adrea del responsable del tractament LOPD@peretarres.org o contestant a aquest correu amb el text "exercici de drets" a l'assumpte. Més informació a www.peretarres.org/avis-legal

Comentaris