Fwd: Dissabte 8 d'octubre comença el curs d'educació viva presencial
Benvolguts/des

El dissabte 8 d'octubre comença el curs presencial d'educació viva a Barcelona. 

El Curs tracta temes d'acompanyament pedagògic, acompanyament emocional i enfocament sistèmic a les escoles.

Teniu tota la informació del curs en aquest enllaç.

Si desitgeu que organitzem un curs d'educació viva a la vostra localitat, ens podeu enviar un missatge a educacioviva@gmail.com 

 

ELS CONTINGUTS DEL CURS SON:

 

MÒDUL I: Les bases en acompanyament

L'educació viva no és cap mètode pedagògic, sinó bàsicament una actitud d'acompanyar i tenir cura de les necessitats vitals dels infants. El primer bloc del curs consta de 4 sessions i  està destinat a compartir les bases d'aquesta mirada envers la infància.

Sessió 1: Fonaments de l'educació viva i patrons d'acompanyament

 • Bases psicopedagògiques i socials de l'educació viva
 • Tipus d'acompanyament
 • Cura dels processos de vida
 • Actituds bàsiques en l'acompanyament

Sessió 2: L'acompanyament en la comunicació i l'expressió de límits 

 • Bases de la comunicació que uneix
 • Intervencions que enforteixen
 • Aspectes claus per a l'expressió de límits sense judici

Sessió 3: L'acompanyament emocional i en els conflictes

 • Sentit i significat de les emocions bàsiques i l'acompanyament emocional
 • Pensament simbòlic i relats enfortidors
 • L'acompanyament en els conflictes

Sessió 4: La relació amb les famílies i l'enfocament sistèmic a les escoles

 • L'enfocament sistèmic en l'acompanyament
 • Els ordres de l'amor en les relacions
 • L'acompanyament al creixement de les famílies

 

MÒDUL II: Els aprenentatges vivencials: autònoms i guiats

Les activitats en un entorn educatiu viu es poden classificar en funció de dos eixos amb extrems que van des de l'activitat espontània a l'activitat programada per una banda, i des de l'activitat autònoma a l'activitat mediatitzada per l'adult, per una altra.

L'aprenentatge autònom i vivencial als ambients a través de l'experiència amb materials concrets i l'aprenentatge guiat per l'adult són els eixos del segon bloc del curs, que consta de 4 sessions.

Sessió 5: L'aprenentatge autònom i vivencial a l'ambient de matemàtiques

 • Desenvolupament del pensament matemàtic
 • Ambient, recursos i materials de matemàtiques

Sessió 6: L'aprenentatge autònom i vivencial a l'ambient de comunicació

 • Enfocaments en l'acompanyament de l'aprenentatge de la llengua oral i escrita
 • Ambient, recursos i materials de lectura i escriptura

Sessió 7:  Currículum, programació i avaluació. Estructures pedagògiques I

 • Competències, currículum, avaluació i estructures de coordinació
 • Eestructures pedagògiques: tallers, ambients, racons, projectres, ABP, tasques diversificades, rotllanes, processos, etc.
 • Models d'escoles vives i organització del dia a dia.

Sessió 8: L'activitat autònoma als ambients. Estructures pedagógiques II

 • Creació i organització dels ambients en un entorn d'educació viva
 • Estructures pedagògiques II: aprofundiment en les estructuress pedagògiques
 • Criteris de qualitat en l'acompanyament

 

MÒDUL III: Processos creatius i expressius


La creativitat i l'expressió són una manifestació intrínseca a la vida. La capacitat creativa és el fruit de la vivència autònoma, i l'expressivitat a través de diferents llenguatges (corporal, musical, lingüístic, plàstic, etc.) és el resultat del ser.

L'últim bloc del curs està destinat a aprofundir sobre com tenir cura de l'ambient i de les actituds per tal de permetre que aflorin aquestes capacitats innates. Aquest bloc consta de 2 sessions.

Sessió 9: Creativitat i expressió

 • Processos creatius i llenguatges expressius
 • Enfocaments en la creació d'ambients i l'acompanyament de l'expressivitat
 • Cosmovisió de l'educació viva

Sessió 10: Joc, cos, etapes del desenvolupament i tancament del curs

 • Sentit i evolució del joc autònom
 • Etapes del desenvolupament i tipus de jocs
 • Reflexions sobre l'acompanyament de la sexualitat
 • Tancament del curs

 

 

Aprofitem per fer-vos arribar el llistat de formacions presencials i telemàtiques del Caiev per al proper curs escolar: 

FORMACIONS PRESENCIALS

 

INTRODUCCIÓ EDUCACIÓ VIVA

APROFUNDIMENT EDUCACIÓ VIVA

VIVENCIAL ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

APROFUNDIMENT ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

ACCIÓ TUTORIAL PER CANVIAR EL MÓN

INTRODUCCIÓ BRESSOL

APROFUNDIMENT BRESSOL

MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES M1

MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES M2

LECTOESCRIPTURA M1

LECTOESCRIPTURA M2

ACOMPANYAMENT SEXUALITAT

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

PROJECTES STEAM

 

I aquí podeu trobar la relació de cursos telemàtics:

 

TELEMÁTICO EDUCACIÓN VIVA

TELEMÀTIC EDUCACIÓ VIVA

TELEMÀTIC METODOLOGIES GLOBALITZADES

TELEMÁTICO ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

TELEMÁTICO LECTOESCRITURA

TELEMÁTICO ACOMPAÑAMIENTO SEXUALIDAD

TELEMÁTICO MATEMÁTICAS M1

TELEMÁTICO MATEMÁTICAS M2

 


Més informació al web del Caiev:

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de datos, solamente tiene que responder a este e-mail indicando su email en el asunto, o bien a través del envío de un correo ordinario a la dirección: INCLUIR DIRECCIÓN. Si desea darse de baja también puede hacer clic aquí.

Comentaris