Fwd: Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents convocatòria NOVEMBRE


Benvolguts/des,

la Federació d'Ensenyament USOC us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

Els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya exclusivament per aquells que formin part del professorat no universitari o aquells que tinguin la titulació adient per a exercir com a docents a l'inici del curs (ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari. DOGC núm. 6205 de 03/09/2012) i començarà el dimarts, 29 de novembre.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. També apareixen el telèfon d'informació: 931597294 o al link: https://mylearning.es/learningcloud/feusoc/

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/


Recordeu que tots els cursos començaran el 29 de novembre i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.


- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 29/11/2022 al 19/02/2023


- Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 29/11/2022 al 19/02/2023


- Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 29/11/2022 al 02/04/2023


- Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 29/11/2022 al 19/03/2023


- Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 29/11/2022 al 19/03/2023


- Gamificació aplicada a l'educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 29/11/2022 al 19/02/2023


- Diversitat a l'aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d'Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 29/11/2022 al 19/02/2023


- Educació emocional a l'aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d'Atenció a la diversitat de l'alumnat com d'altres edicions) del 29/11/2022 al 19/02/2023


- Aprenentatge basat en projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes com d'altres edicions) del 29/11/2022 al 19/02/2023


- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 29/11/2022 al 19/02/2023

- Educació afectiva i sexual a l'aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) del 29/11/2022 al 19/02/2023


Atentament 
Andreu Granollers

Terres de l´Ebre     agranollers@usoc.cat       Telf. 664.25.10.85  
Twitter      @ensenyament.cat      www.feusoc.cat         

                               

             Aquest missatge va dirigit, de manera exclusiva, al seu destinatari i pot contenir informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació no està permesa per llei. En cas d'haver rebut aquest missatge per error, li preguem que de forma immediata, ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic enviat a la nostra atenció i procedeixi a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt a aquest.  

Així mateix, li comuniquem que la distribució, còpia o utilització d'aquest missatge, o de qualsevol document adjunt a aquest, qualsevol que fos la seva finalitat, estan prohibides per la llei.

En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de2016, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: usoc@usoc.cat o bé a la següent adreça: Travessera de Gràcia, 276, 08025, Barcelona (Barcelona).--

Comentaris