Fwd: ÚLTIMS DIES!!! cursos de formació FEUSOC convocatòria 26 de generBenvolguts/des,

la Federació d'Ensenyament USOC ofereix als treballadors/ores del sector de l'ensenyament una sèrie d'accions formatives online, totalment gratuïtes per als nostres afiliats/des, que tenen la finalitat de contribuir al perfeccionament professional que, en definitiva, contribueix a una major estabilitat laboral.


Els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya exclusivament per aquells que formin part del professorat no universitari o aquells que tinguin la titulació adient per a exercir com a docents a l'inici del curs (ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari. DOGC núm. 6205 de 03/09/2012) i començarà el dijous, 26 de gener.

Els cursos són:

- Expert en Intel·ligències múltiples (50 h.) Curs en CASTELLÀ (curs reconegut pel Departament d'Educació i serveix per acreditar el perfil (PE00) Diversitat i Educació especial amb un mínim de 80 h.)

-  Protecció de dades i privadesa en l'entorn digital (40 h.) Curs en CASTELLÀ (curs reconegut pel Departament d'Educació i possiblement servirà per acreditar el perfil (PE02) Competència digital amb un mínim de 90 h.)

- Prevenció de riscos laborals (curs bàsic) (50 h.) Curs en CASTELLÀ (curs reconegut pel Departament d'Educació)

Té accés a aquests cursos, qualsevol treballador/a dels sectors que s'indiquen a continuació: 
-    Autoescoles
-    Centres d'assistència i educació infantil
-    Centres d'educació especial
-    Centres d'educació universitària i investigació
-    Centres d'ensenyament privat sostinguts total o parcialment amb fons públics
-    Centres d'ensenyament privat
-    Centres d'ensenyament públic
-    Col·legis majors universitaris
-    Empreses del sector del lleure educatiu i sociocultural

Recordem que aquests cursos són totalment gratuïts per als nostres afiliats/des (el curs de Prevenció de riscos laborals també serà gratuït per als nostres delegats/des) i que es gestionaran les places per ordre d'arribada, comunicant al participant la seva matrícula definitiva per correu electrònic.

Per als treballadors/ores no afiliats/des a la FEUSOC que estiguin interessats en fer-los, els preus son els següents:
 
-  Curs de 40 hores:   80 €
-  Curs de 50 hores: 100 €

Un cop realitzada la inscripció se'ls enviarà per correu electrònic, la forma d'efectuar el pagament.

Recordem que aquests cursos no són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Una vegada realitzada la inscripció en el curs a través de la web, s'ha de enviar escanejada a l'atenció del Coordinador dels Cursos de Formació FEUSOC al correu electrònic: feusoc1@educavirtual.info, la següent documentació:

1.     Fitxa Inscripció cursos FEUSOC de l'alumne (s'adjunta)
2.     Fotocòpia del DNI de l'alumne (2 cares)

Recordeu que si NO feu la inscripció en el curs a través de la web, encara que envieu la documentació, no estareu matriculats al curs.

En principi, cada participant afiliat/da solament podrà realitzar un curs.

Els cursos es realitzaran si s'arriba a un mínim de 30 alumnes/curs. En el cas de no poder realitzar el curs al qual s'ha inscrit, es proposarà un altre curs al participant i si no és del seu grat, es retornaran els diners de la seva matrícula.

Per a més informació, visita la nostra pàgina web www.feusoc.cat en el link Cursos de formació de l'apartat Formació.

Bon Nadal i Bon Any 2023!!!

Cordialment
___________________________________________  Federació d'Ensenyament U.S.O.C.  c/ Travessera de Gràcia, 274-276, 08025-Barcelona  Tel.: 93.329.81.11 Fax: 93.329.40.68  www.feusoc.cat  twitter: @EnsenyamentUSOC  facebook: Feusoc       

Aquest missatge va dirigit, de manera exclusiva, al seu destinatari i pot contenir informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació no està permesa per llei. En cas d'haver rebut aquest missatge per error, li preguem que de forma immediata, ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic enviat a la nostra atenció i procedeixi a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt a aquest.  

Així mateix, li comuniquem que la distribució, còpia o utilització d'aquest missatge, o de qualsevol document adjunt a aquest, qualsevol que fos la seva finalitat, estan prohibides per la llei.

En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de2016, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: usoc@usoc.cat o bé a la següent adreça: C / Sant Rafael 38-42, CP08001, Barcelona (Barcelona).--

Comentaris