Fwd: Escola d'Estiu. Cursos de metodologia d'aula i benestar docent, t'hi esperem!

 

Benvolgut, benvolguda,

 

Us recordem que ja tenim obertes les inscripcions a la 50 edició de l'Escola d'Estiu, una gran fita a celebrar plegats. L'edició d'enguany tindrà lloc del 26 de juny fins al 14 de juliol, acull una cinquantena de cursos de 20 h o 15 h, en diferents formats (presencial, semipresencial o virtual) i en diferents àmbits. A més de l'oferta de la teva especialitat, hi trobaràs una àmplia oferta de cursos transversals, metodologia i innovació d'aula, tutoria i benestar docent. T'hi esperem!

 

Recorda, tots els cursos que desitgis, 115 euros!

 

 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Rambla de Catalunya, 8, pral.
08007 Barcelona
Tel. 933170428
Fax 934124907
www.cdl.cat 
Seguiu-nos a 
Facebook i a Twitter

 

Si us plau, no imprimiu aquest correu si no és realment necessari. Contribuïm a preservar el medi ambient.

Avís de confidencialitat


Aquest correu i la informació que conté són de caràcter confidencial, i s'adrecen exclusivament al destinatari esmentat a l'encapçalament, les dades del qual formen part de la base de dades titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA, amb domicili professional a Rambla de Catalunya 8, 08007 de Barcelona, amb la finalitat de gestionar i canalitzar les comunicacions que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb el responsable del tractament. De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació d'ús, mitjançant comunicació per escrit a l'adreça esmentada anteriorment. Si el receptor de la comunicació no en fos el destinatari, si us plau, que ens ho comuniqui immediatament, procedeixi a destruir el missatge rebut i que s'abstingui d'utilitzar, revelar, distribuir, imprimir, copiar o realitzar qualsevol altre acte de comunicació d'aquesta informació. Podeu contactar amb el nostre delegat de Protecció de dades mitjançant escrit a l'adreça C/ Villanueva 11, 28001 Madrid o contactant al telèfon (+34) 914.311.244 o mitjançant correu electrònic a aquesta adreça: protecciondedatos@grupopsn.es

 

Col·legi de Llicenciats de Catalunya
Rbla. Catalunya, 8, pral
08007 Barcelona
http://www.cdl.cat
info@cdl.cat 


--

Comentaris